Onderwijs

Dit jaar wordt er weer heel wat onderwijs ondersteuning aangeboden! Zo zorgen we dat er op onze wiki allerlei nuttige documenten te vinden zijn die je kunnen helpen bij het studeren, richten we de eerstejaars PAL-sessies in, organiseren we info-avonden voor de afstudeerrichtingen, sprekersavonden rond actuele thema’s, en nog veel meer. Verder vertegenwoordigen we al onze studenten binnen onze afstudeerrichtingen, opleiding, faculteit en de studentenraad in zijn algemeen.


Wat doen de onderwijsverantwoordelijken nu?

De onderwijsverantwoordelijken vertegenwoordigen hun studenten op opleidingsbreed-,
faculteitsbreed- en universiteitsbreed vlak. Zij zijn begaan met de verschillende onderwijstopics en maken mee het beleid voor en van hun studenten. Ze coördineren de studentenvertegenwoordigers, onderwijsbureau’s, zijn actief op de POC’s, faculteitsraden en algemene vergaderingen van de Studentenraad. Zij zijn ook het aanspreekpunt bij eventuele problemen gerelateerd aan de studie.

Voor informatie over ons onderwijs, examenreglement, COBRA,  PAL en de structuur van de KULeuven kan je al eens gaan kijken op de site van onze studentenraad: http://www.sturakuleuven.be/vormingsaanbod/.