Geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming, deel 1 (P0L06A)