Interpreteren, onderzoeken en theorie vormen, deel 2 (P0L19B)